SatLex Digital - srpski / српски [sr]
®
  Četvrtak | 16.08.2018
Kući  |  Mapa sajta  |  Jezici  |  Kontakt strana  |  Izjava

Tehnologija :: Proračuni :: Proračun azimuta i elevacionog ugla

Unos satelita i lokacije antene
Orbitalna pozicija i satelit:
Korisnički definisana orbitalna pozicija:
°
Lokacija antene
(grad/država):
Korisnički definisana
(širina/dužina)*:
° S / ° I
Dimenzija antene (širina):
cm
Dimenzija antene (visina):
cm
* Da saznate širinu / dužinu za vašu lokaciju, posjetite:
- maps.google.com
Vaša lokacija:
Širina:
41.38° S (41° 22' 48")
Dužina:
2.18° I (2° 10' 48")
Grad:
Barcelona
Država:
Španija

LNB tilt (zakrenutost)

Azimutni ugao
Sledeće vrijednosti su izračunate za vašu lokaciju:
Azimutni ugao:
179.06° (True North)
Elevacioni ugao:
42.23°
LNB tilt (zakrenutost):
-0.70°
Offset ugao:
0.00°
Udaljenost od satelita:
37615.72 Km
Kašnjenje signala:
250.77 ms (Uplink + Downlink)
Deklinacioni ugao:
-6.39°
Polarni časovni ugao:
179.30°
Uglovno podešavanje motora:
0.7° Istok
Satelit:
Rascom QAF 1R (2.8° I = 357.2° Z)

Elevacioni ugao
Oglašavanje
Copyright © 1996-2018 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / satlex.net / Sva prava pridržana.