SatLex Digital - slovenščina [sl]
®
  Nedelja | 02.04.2023
Domača stran  |  Kazalo  |  Jeziki  |  Kontakt  |  Opozorilo

Pomoč za iskanje na SatLex-u

Dovoljena posebna znaka sta * in % (zamo z enim iskalnim terminom)


Priporočilo: *BESEDA*


Primer:

hispasat -> najdi samo besedo 'hispasat'

sat* -> najdi vse besede, ki se začno z 'sat'

*nik -> najdi sve besede, ki se končajo na 'nik'

sat*kon -> najdi vse besede, ki se začno z 'sat' in končajo na 'kon'

*alu* -> najde vse besede z podnizom 'alu'


Opomba:
  • Iskanje je občutljivo na velike in male črke!
  • Vnesete lahko več terminov iskanja.
    Znaki tipa wildcard niso podprti.
  • Več terminov iskanja ločite z presledkom.

Copyright © 1996-2023 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / satlex.net / Vse pravice pridržane.