SatLex Digital - slovenčina [sk]
®
  Štvrtok | 16.8.2018
Domov  |  Mapa stránky  |  Jazyky  |  Kontakt  |  Prehlásenie

Technológia :: Kalkulačky :: Kalkulácia azimutu a uhla elevácie

Zadajte satelit a lokalizáciu satelitného taniera
Pozícia na orbite a satelit:
Užívateľom definovaná pozícia na orbite:
°
Lokalizácia satelitného taniera
(mesto/štát):
Užívateľom definovaná lokalizácia
(zem. šírka/dĺžka)*:
° S / ° V
Priemer antény (šírka):
cm
Priemer antény (výška):
cm
* Pre získanie presnej zemepisnej šírky/dĺžky vašej lokalizácie prosím navštívte:
- maps.google.com
Vaša lokalizácia:
Zemepisná šírka:
41.38° S (41° 22' 48")
Zemepisná dĺžka:
2.18° V (2° 10' 48")
Mesto:
Barcelona
Štát:
Španielsko

LNB šikmé naklonenie

Uhol azimutu
Pre vašu lokalizáciu boli vypočítané nasledovné hodnoty:
Uhol azimutu:
179.06° (True North)
Elevačný uhol:
42.23°
LNB šikmé naklonenie:
-0.70°
Offsetový uhol:
0.00°
Vzdialenosť od satelitu:
37615.72 Km
Oneskorenie signálu:
250.77 ms (Uplink + Downlink)
Uhol sklonu:
-6.39°
Polarmount hour - uhol:
179.30°
Uhol nastavenia na motore:
0.7° Východ
Satelit:
Rascom QAF 1R (2.8° V = 357.2° Z)

Elevačný uhol
Reklama
Copyright © 1996-2018 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / satlex.net / Všetky práva vyhradené.